top of page

Bizzdesign Kurumsal Mimarinin Güncel Durumuna Dair Raporunu Yayınladı

Hollandalı Bizzdesign, geçtiğimiz haftalarda 2022 yılı Kurumsal Mimari (“State of Enterprise Architecture 2022”) raporunu yayınladı. Rapor, Bizzdesign tarafından bütün dünyadan katılımcılara aynı isimle sunulan anketin sonuçlarını içeriyor.

Bizzdesign, bu yılki anketi hazırlanırken şu dört temel soruyu göz önüne aldığını belirtiyor:

 1. Günümüzde kurumsal mimari pratikleri ne kadar olgun?

 2. Bu uygulamalar bilgi teknolojileri faaliyetlerinde ve iş dönüşümü programlarında bir değişikliğe yol açıyor mu?

 3. Kurumsal mimari uygulamaları ne kadar çevik ve inovasyon çalışmaları ile ne kadar entegre?

 4. Kurumsal mimarinin şirketlerdeki etkisini iyileştirmeye dönük öncelikler neler?

Anket 800 civarında kişi tarafından “form doldurarak kendi kendini değerlendirme” yöntemi ile yürütüldü. 2022 yılının ilk iki ayında yürütülen bu anket çalışmasında Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri katılımcıların çoğunluğunu oluşturdu.

Raporda kullanılan olgunluk değerlendirme eksenleri şunlar oldu:

 1. “EA is Valued by Organization”: Kurumsal Mimari fonksiyonunun değeri ve misyonu kurum çapında iyi anlaşılmış durumda ve değer veriliyor.

 2. “EA Process Defined and Executed”: Kurumsal mimari süreçleri tanımanmış, anlaşılmış durumda ve işletiliyor.

 3. “EA is Current and Drives Change”: Mimarinin ürettiği çıktılar güncel ve dönüşümü desteklemekte kullanılıyor.

 4. EA Practitioners Sufficiently Trained: Yeterince eğitim görmüş ve iş alanını tanıyan mimari uzmanlı bulunuyor.

 5. EA Aligns IT with Strategy: Kurumsal mimari fonksiyonumuz, iş sonuçlarını hayata geçirmek ve riski düşürmek BT yatırımlarının strateji ile hizalanmasına yardımcı oluyor.

 6. “EA Management Tool Fit for Purpose”: Bir mimari yönetimi aracı kullanıyoruz. Bu araç iş birliğine dayalı dönüşüm çalışmalarını ve endüstri standartlarına uyumluluğu desteklerken güçlü analiz imkânları da sunuyor.

 7. “EA Stakeholder Access”: İş birimlerindeki paydaşlar kurumsal mimari bilgilerine ve öngörülerine kolaylıkla ulaşabiliyorlar ve web tabanlı bir portalden bunların üzerinde çalışabiliyorlar.

Rapordan çıkan sonuçlara göre en üst çeyrekteki notları alan kurumlar önde gelenler (“leaders”), en alt çeyrektekiler ise geride kalanlar (“laggards”) olarak tanımlanmış. Sonuçların radar diyagramı şeklindeki gösterimi şöyle:

Rapordan öne çıkan sonuçlar ana hatlarıyla şöyle:

 1. Yedi eksende yürütülen mimari olgunluk değerlendirmesinin sonucunda en iyi notu alanlarla en kötü notu alanlar arasında %66’lık bir fark olduğu görüldü. En yüksek puanı alan kurumlar en aşağı sırada kalanlardan kurumsal çeviklik açısından da 1,7 katı not aldılar.

 2. Daha olgun bir kurumsal mimari programı olan şirketler mimari çalışmalarını bilgi güvenliği, risk, uyumluluk alanları ile de entegre edebiliyorlar. Üst sırada gelen kurumların %80’i mimari içeriğinin bu birimler tarafından her ay kullanıldığını belirtiyorlar.

 3. Kurumsal mimari çalışmalarının inovasyonu hızlandırması için daha fazla yol almaya gerek olduğu görülüyor. Sadece %20’si mimari programının inovasyonu ve pazara hızlı çıkmayı desteklediğini belirtti. Buna mukabil, sadece %6’sı kurumsal mimari uzmanlarının çevik takımlara dahil olduğunu ve orada alınan teknoloji kararlarını etkilemeye yetkisine sahip bulunduğunu söyledi.

 4. Düşük not alan şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve üst yöneticileri, yüksek not alanlara kıyasla mimari içeriklerini altı kat daha düşük sıklıkla kullanıyorlar.

 5. Kurumsal mimari faaliyeti yürüten kurumların yaklaşık %45’i amaca uygun bir mimari yazılımına sahip olmadıklarını belirttiler. Güçlü analiz imkânlarına sahip ve dönüşümü destekleyici bir mimari aracına sahip olup olmadıkları sorulan anket katılımcılarının %23’ü olumsuz cevap verirken %22’si de “büyük oranda olumsuz” olduğunu söyledi.


Cevap veren kurumların mimari faaliyetlerinin ve çıktılarının bilgi teknolojileri (BT) alanına dönük en önemli katkıları şunlar:

 1. BT yatırımlarına dair kararların desteklenmesi

 2. API’ler ve bulut yoluyla iyileştirilen servis-tabanlı (SOA) yapıları

 3. Daha düşük maliyetli ve optimize edilmiş uygulama portföyü

 4. Desteklenmeyen teknolojilerden kaynaklanan riskin ve maliyetin azaltılması

 5. Daha başarılı veri yönetimi ve güvenliği


Kurumsal mimari programlarının desteklediği belirtilen iş sonuçlarından önde gelenleri ise şunlar

 1. İş kabiliyetleri ile stratejilerin daha iyi hizalanması

 2. İş yatırımlarına dair verilen kararların iyileştirilmesi

 3. Uyumluluk ve risk yönetiminde iyileşme

 4. İş süreçlerinin optimize edilmesi

Teknoloji trendleri

Anketin katılımcıları açısından mimari’nin odaklanması beklenen teknoloji alanları arasında veri stratejisi, veri yönetimi, API ve bulut teknolojileri, mikro servisler, veri analitiği ile low-code ve no-code geliştirme belirtildi.

Özellikle no-code veya low-code geliştirme olarak tanımlanan iş birimi çalışanlarının uygulama geliştirmesini sağlayan teknolojik trendin mimarların işini zorlaştıracağı görülüyor. Sadece %17’si kurumsal mimari süreçleri tarafından takip edildiği ve yönetişime tabi olduğu sonucunu veren anket bu konunun önceliğinin artması gerektiğini gösterdi.

Kaynaklar

“State of EA 2022” raporuna şu adresten ulaşılabilir: https://content.bizzdesign.com/state-of-enterprise-architecture-2022-report

MOS Academy Hakkında

2016 yılında kurulan MOS Academy, yazılım varlık yönetimi, kurumsal mimari, BT servis yönetimi ve bilgi güvenliği alanlarında danışmanlık, yazılım implementasyonu ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Önde gelen kurumsal mimari yazılımlarından Bizzdesign’ın Türkiye temsilcisi olup bu alanda TOGAF ve ArchiMate eğitimlerini de portföyünde bulundurmaktadır.

Son dönemde öne çıkan çalışmalar arasında kurumsal mimari olgunluğu değerlendirme, mimari ihtiyaç analizi çalışmaları öne çıkmaktadır.

Comments


Öne Çıkan Gönderiler
Etiketlere Göre Arayın
Bizi Takip Edin
 • LinkedIn Sosyal Simge
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
bottom of page