top of page

BT Eğitimleri

mosacademylogo.png

BT Eğitimi, Bilgi Teknolojisi (BT) endüstrisine veya bilgi teknolojisi işlerini gerçekleştirmek için gerekli becerilere özeldir. BT eğitimi, bilgisayar tabanlı bilgi sistemlerinin uygulanması, tasarımı, geliştirilmesi, uygulanması, desteklenmesi veya yönetimi ile ilgili kursları içerir.

Teknolojinin gelişen doğası nedeniyle, BT eğitim içeriği sürekli olarak güncellenir ve mevcut pazarı yansıtacak şekilde uyarlanır. BT kursları, aşağıda listelenenlerle sınırlı olmamak üzere, çok çeşitli müfredat alanlarında bulunur.

 

  • Kurumsal Mimari, Togaf

  • Archimate

  • Siber güvenlik

  • IT Servis Yönetimi, ITIL

  • ISO 20.000 Servis Yönetimi

  • ISO 27.001 Bilgi Güvenliği

  • ISO 22.301 İş Sürekliliği

  • SAM, Yazılım Varlık Yönetimi

  • COBIT

  • Distribütörü olduğumuz ürün eğitimleriBT uygulamalarını ve bilgisayar ve yazılım ürünlerini kullanan genel iş uzmanları ve tüketiciler, BT eğitimi için bir diğer önemli hedef kitle. BT eğitimi, eğitim pazarının diğer birçok içerik bölümünden daha fazla, önemli miktarda işletmeden tüketiciye (B2C) eğitim içerir. Tüketici eğitimi, bir öğrenci (veya bir eğitim programını satın alan kişi), bir işverenin tavsiyesi, gözetimi veya desteği olmadan eğitimi kendi başına tamamladığında gerçekleşir. Bu, BT becerilerini geliştirmeyi veya sertifika almayı hedefleyen kişileri içerir.

good-manager.jpg

"Her şey mümkün olduğunca sadeleştirilmeli, fakat basitleştirilmemelidir."
Albert Einstein

bottom of page