top of page

Kurumsal Mimari Olgunluğunun Değerlendirilmesi

“Kurumsal Mimari” Nedir?


Kurumsal mimari, bir kurumun iş ve bilgi teknolojileri varlıklarının hem mevcut durumunun hem de gelecek durumunun kayıt altına alınmasını ve hedeflenen durumlara ulaşmayı sağlayan dönüşüm projelerinin desteklenmesini sağlayan yöntem ve pratiklerin bütününe verilen addır. Bir diğer açıdan, bir işletmede iş stratejilerinin roller, süreçler, yazılımlar, BT altyapısı değişimleri yoluyla gerçekleştirilmesini destekleyen bilgi, yöntem ve araçların toplamıdır.

İlk uygulamaları 1980’li yılların ikinci yarısında ortaya çıkan kurumsal mimari, metodolojileri, günümüzde sektörü ve büyüklüğü ne olursa olsun bütün işletmeler tarafından ele alınmakta ve dijital dönüşüm başta olmak üzere büyük projelerde uygulanmaya çalışılmaktadır.

Kurumsal Mimari İçinde Olgunluk Seviyesi Neden Ölçülmelidir?


Bir kurumda yürütülen kurumsal mimari faaliyetinin olgunluk değerinin ölçülmesi kurumun bu alanda hangi seviyede bulunduğunun tespit edilmesini sağlar. Olgunluk seviyesinin belirli aralıklarla ölçülmesi, gelecekte yapılan çalışmalar sayesinde hangi noktaya gelineceğinin görülmesini ve böylece bir yol haritasının hazırlanmasını ve takip edilmesini mümkün kılar.

MOS’un Kurumsal Mimari Olgunluk Değerlendirme Yaklaşımı


Yöntem

MOS Academy, yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü kurumsal mimari projelerinden elde ettiği tecrübeye dayanarak özgün bir “Kurumsal Mimari Olgunluk Değerlendirme” mekanizması geliştirmiştir. Değerlendirme işleyişi paydaşların belirlenmesi, müşteriye özel bir soru kümesinin hazırlanması, değerlendirme eksenlerindeki soruların yüz yüze toplantılar vasıtasıyla ilgili paydaşlara sorulması, alınan cevaplara göre bir yol haritasının hazırlanması ve sonuç raporunun hazırlanması aşamalarını içerir.


Kurumsal Mimari 6 Kabiliyet Alanı

Alan ve Soru Sayısı


MOS Kurumsal Mimari Olgunluk Değerlendirme metodolojisinde altı ana eksende hazırlanmış olan 45’ten fazla soru kullanılmaktadır. Kurumsal Mimari kabiliyet eksenleri şunlardır:

 

·         Strateji ve Planlama (SRM)

·         Mimari Ürünler (ARC)

·         Yönetişim (GOV)

·         Portföy Yönetimi (POR)

·         Araçlar (AUT)

·         Teknoloji ve Ar-Ge (TRM)

 

Her bir soru, beşlik Likert ölçeği kullanılarak cevaplanır. Soruların sunulması ve cevapların alınmasında yüz yüze veya çevrimiçi toplantılardan faydalanılır. Buna ilaveten belge analizi, mimari modelleri inceleme, süreçleri gözden geçirme ve anket yapma gibi yöntemler de kullanılabilmektedir.


Örnek soru

Değerlendirme Sorusu Örneği

Sorunun Kodu

Kurumsal Mimari Kabiliyet Alanı

Sorunun Metni

Cevaplar

SRM7

SRM – Stratejinin / Yol haritasının hazırlanması ve yönetimi

Mimari ürünlerinin (modellerinin) kurumdaki yatırım planları ve projelerle ilişkisi nasıl kuruluyor?

1: İlişkisi kurulmuyor


5: Bütün yatırım planları ve projeler ile bütün katmanlardaki mimari ürünlerinin ilişkisi kuruluyor.

Sonuçların sunulması ve raporlama 

 

Gerek KOBİ’ler gerekse büyük işletmeler açısından, kurumsal mimari faaliyetindeki olgunluğunun ölçülmesi bu alanda devam eden çalışmalar için bir temel teşkil edecektir.

 

Değerlendirme çalışmasının sonuçları farklı şekil ve formatlarda hazırlanabilmektedir:

•      Yazılı açıklamalar: Sonuç raporu müşteri tarafından talep edilen formatta hazırlanabilmektedir.


•      Radar (örümcek) diyagramları: Altı eksende hesaplanan skorlar aşağıda bir örneği verilen radar diyagramı formatında özetlenmektedir. Her bir kabiliyet alanı için hem müşteri tarafından belirtilen “hedeflenen seviye” değeri hem de değerlendirme çalışmasında ortaya çıkan “mevcut seviye” değeri bir arada görülebilmektedir.Kurumsal Mimari Olgunluk ve Gelişim

Yol Haritası örneği

 

Kurumsal mimarinin her bir kabiliyet alanı için ayrı ayrı çalışılan olgunluk seviyeleri ortaya çıkarılıp radar diyagramına yerleştirilirken her birinde hedeflenen seviyeye ulaşabilmek için tamamlanması gerekecek projeler de tanımlanır. Örnek olarak, Portföy Yönetimi (POR) kabiliyet alanında yapılan bir değerlendirmenin ardından kuruma önerilen projeler ve bunların tamamlanmasının akabinde ortaya çıkacak olan olgunluk değerleri aşağıda verilmiştir.Kurumsal Mimari Olgunluk Seviyeleri Tablo

Kurumsal Mimari Olgunluğunuzu MOS ile Değerlendirin

 

Bazı işletmelerde mimari modeller yazılım geliştirme takımlarının müşterek çabasıyla hazırlanmakta iken bazılarında bir mimari departmanı kurulmuş olup kurumsal mimari için merkezi bir yönetim yaklaşımı vardır. Bazı işletmelerde mimari modeller sadece MS Office araçları vasıtasıyla hazırlanmakta iken bazılarında bir mimari yazılımı kullanılmaktadır. Mimari alanı sadece belli bir katmana (uygulama, veri vb.) odaklanmış olan kurumlar bulunduğu gibi tümünde çalışmalar yapılan kurumlar da bulunmaktadır.

 

İşletmeniz bunlardan hangisine karşılık gelirse gelsin kurumsal mimari pratiğinizin olgunluğunun, bir değerlendirmeye tabi tutulmasının çok sayıda getirisi olacaktır.

 

Birincisi, dışarıdan bir göz olarak tahlil yapılmış olacak ve nesnel, tarafsız bir sonuç ortaya konacaktır. İkincisi yol haritası çıkarabilmek amacıyla sayısal ölçülere dayalı bir değerlendirme yapıldığı için kurumsal mimari alanındaki bugünkü seviye ve varılmak istenen nokta açık şekilde tespit edilmiş olacaktır. Üçüncü olarak bu alanda yerli ve tecrübeli bir iş ortağınızın gözüyle değerlendirmenin yapılması ayakları yere basan çıkarımlar yapılmasını sağlayacaktır.


Son olarak, hedeflenen seviyeye varmak için başlatılması gereken projeler belirlenerek Kurumsal Mimari Gelişim Yol Haritası hazırlanabilecektir. Olgunluğun artması için önerilen projeler mimari süreçlerinin tanımlanması, kurumsal mimari teşkilat yapısının yenilenmesi, diğer BT süreçleriyle entegrasyonların sağlanması vb. hususları içerebileceği gibi MOS Academy’nin Türkiye temsilcisi olduğu Bizzdesign yazılımının kullanımı da içerebilmektedir.

 

Bütün bunlardan faydalanabilmek, BT Hizmet Yönetimi ve MOS Kurumsal Mimari Olgunluk Değerlendirme yaklaşımını daha tafsilatlı olarak öğrenebilmek için bizimle temasa geçebilirsiniz.Comments


Öne Çıkan Gönderiler
Etiketlere Göre Arayın
Bizi Takip Edin
  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page